Fraktsedelsökning

Fraktsedelnummer:

Du hittar fraktsedelnumret på din faktura

Bränsletillägg

För avtalskunder med bränsletillägg så är det i
Januari 24,5%

 

Nyheter:

Arbete på väg-utbildning

Vi har fått önskemål om en APV-kurs under hösten -16 från några medlemmar. Finns intresse hos fler så hör av er till Ulrica på Åmålskontoret mail: ulrica.wittemyr@vermdal.se eller telefon 0533-607768.

Skatt på naturgrus

"En särskild punktskatt ska betalas för naturgrus som bryts i Sverige. Syftet med skatten är att åstadkomma en bättre hushållning med naturgrus, som är en ändlig naturresurs.

Med naturgrus menas naturligt sorterade jordarter som består av sand, grus, sten och block.

Skatten ska betalas om utvinningen av gruset sker för annat ändamål än markinnehavarens husbehov och sker med stöd av tillstånd som lämnats enligt miljöbalken eller vattenlagen eller om utvinningen kräver tillstånd enligt miljöbalken."

Månadens erbjudande från 

Klicka på länken för att se Decembers erbjudande.

 

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Läs mer på www.akeri.se/fairtransport

Stadsnät i Åmål

LBC Värm-Dal AB är totalentreprenör för projektet "Stadsnät i Åmål" där det ska bli ett stamnät med fiber i Åmål.

Kul att vi får ta del av denna satsning som Åmåls Kommun gör, grävningen har nyss kommit igång och vi ser fram emot fortsättningen av projektet.

Läs mer under Aktuellt >>

Följ oss på Facebook!