Fraktsedelsökning

Fraktsedelnummer:

Du hittar fraktsedelnumret på din faktura

Bränsletillägg

För avtalskunder med bränsletillägg så är det i
Maj 23,4%

 

Nyheter:

Arbete på väg-utbildning

Vi har fått önskemål om en APV-kurs under hösten -16 från några medlemmar. Finns intresse hos fler så hör av er till Ulrica på Åmålskontoret mail: ulrica.wittemyr@vermdal.se eller telefon 0533-607768.

Skatt på naturgrus

"En särskild punktskatt ska betalas för naturgrus som bryts i Sverige. Syftet med skatten är att åstadkomma en bättre hushållning med naturgrus, som är en ändlig naturresurs.

Med naturgrus menas naturligt sorterade jordarter som består av sand, grus, sten och block.

Skatten ska betalas om utvinningen av gruset sker för annat ändamål än markinnehavarens husbehov och sker med stöd av tillstånd som lämnats enligt miljöbalken eller vattenlagen eller om utvinningen kräver tillstånd enligt miljöbalken."

Månadens erbjudande från 

Klicka på länken för att se Mars erbjudande.

 

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Läs mer på www.akeri.se/fairtransport

Stadsnät i Åmål och Säffle

LBC Värm-Dal AB är schaktentreprenör för Stadsnät i Åmål AB och Säffle Kommunikation AB som erbjuder fiber till de boende i Åmål och Säffle.

Är du intresserad av att ansluta dig så klicka på respektive logo för att komma till deras hemsidor.

   
   


Läs mer under Aktuellt >>

Följ oss på Facebook!